วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ภาพศิลปะกับคณิตศาสตร์ที่เกิดจากโปรแกรมGSPวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ศิลปะกระดาษ

ศิลปะกระดาษ (Paper Art) เป็นศิลปะเก่าแก่ที่มีกำเนิดจากจีนมาแต่ครั้งโบราณ เช่นงานศิลปะการ ตัดกระดาษที่ละเอียดงดงามหรือศิลปะการพับกระดาษเงินกระดาษทองจนพัฒนามาเป็นการพับ กระดาษ แบบโอริงามิของญี่ปุ่นรวมทั้งงานปิดกระดาษบนโครงไม้้ไผ่ที่ทำเป็นรูปคนและสิ่งของที่ใช้ใน พิธีกรรมต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเจริญแพร่ หลายไปทั่วโลกที่รู้จักกันดีคือเปเปอร์มาเช่ ของ ชาวยุโรป
ความมหัศจรรย์ของกระดาษ (PaperMagic) ที่เกิดจากสมองของมนุษย์ที่นำกระดาษมาทำกิจกรรม สร้างสรรค์ในงานศิลปะ นอกเหนือจากใช้เป็นกระดาษเขียนภาพ เขียนโคลงกลอน ทำบัตรอวยพร นามบัตร ทำพัด ตุ๊กตา โคมไฟ ร่ม ประดิษฐ์ดอกไม้ การพับธนบัตร และศิลปะกระดาษตัดแบบจีน รวมถึงการพับกระดาษออริกามิ

ศิลปะกระดาษตัด (Chinese paper art) เป็นกระดาษแกะหรือกระดาษตัดลาย (Paper Cutting)

โอริงามิ หรือออริกามิ (ORIGAMI) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลตรงตัวว่าการพับกระดาษ(Paper Folding)

เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) เป็นภาษาฝรั่งเศษหมายถึงกระดาษที่ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ทากาวปิดซ้อนกันเป็นรูปทรง
ศิลปะกรรมกระดาษ(PaperCraft) เป็นการนำกระดาษมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปทรงทั้งสองมิติ และ สามมิติ

ประติมากรรมกระดาษ (Paper Sculpture) เป็นศิลปะการประดิษฐ์ - ขึ้นรูปด้วยกระดาษ มีทั้ง แบบภาพนูนต่ำ ภาพลอยตัว และสื่อผสมที่ใช้วัสดุที่ทำมาจากกระดาษเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งงานเปเปอร์มาเช่ และงาน 3D Papaer artที่มีลักษณะของมิติที่สมจริง

ความหลากหลายของศิลปะกระดาษ เริ่มจากการพับกระดาษง่ายๆ ที่ทำเล่นกันตั้งแต่เด็กๆ เช่นการ พัับ นก การพับ เครื่องบิน ไปจนถึงการพับกระดาษที่ต้องใช้จินตนาการ ที่มีความสลับซับซ้อนเกิดเป็นรูป ร่างต่างๆ จากกระดาษแผ่นบางๆ กลายเป็นรูปทรงสามมิติ ที่เลียนแบบธรรมชาติได้อย่างน่ามหัศจรรย์ กระดาษ

สิ่งมหัศจรรย์ที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาการและความก้าวหน้าของมนุษยชาติมาหลายพันปีและจะคงความมหัศจรรย์ต่อไปในอนาคต แม้ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงมาใช้การ สื่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลบนเครื่อง คอมพิวเตอร์หลากหลายขึ้นแต่ท้ายสุดก็มาจบลงบนแผ่นกระดาษ โดยเฉพาะความคลาสิกของศิลปะ กระดาษที่สร้างขึ้น ด้วยสมองและสองมือธรรมดาๆ นี่เอง

คณิตศาสตร์ทำให้เกิดงานศิลปะได้อย่างไร

คณิตศาสตร์ทำให้เกิดงานศิลปะได้อย่างไร

โดยทั่วไปเราจะเห็นกันว่า ศิลปะกับคณิตศาสตร์ คือเรื่องที่ตรงข้ามกันเพราะว่าเป็นศาสตร์คนละแขนง แต่ว่าศิลปะเองก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติ และถ้าลองสังเกตดีๆ ธรรมชาตินั้นมีความเกี่ยวข้องกับความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างลงตัว ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัด คือ ลำดับฟิโบนักซี ยกตัวอย่างเช่น กลีบของดอกไม้ในธรรมชาติ ซึ่งจะมีจำนวนกลีบดอกเป็นจำนวนในลำดับฟิโบนักซี หรือแม้แต่ลักษณะของเกสรดอกไม้ก็สามารถอธิบายได้ด้วยคณิตศาสตร์ ซึ่งเราก็ได้นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างความงามทางศิลปะได้มากมาย เช่น ลวดลายบนผ้าบาติคก็ใช้ความรู้เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

My Calendar